Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Gorzów Śląski za pomocą innego instrumentu płatniczego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe