Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV/33/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/65/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe