Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe