Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe