Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VII/28/19 Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2019 roku"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe