Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VI.38.2019 Rady Gminy Chrząstowice

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chrząstowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe