Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe