Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr VII.30.2019 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe