Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XV/266/19 Rady Miasta Opola

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe