Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXII/177/20 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe