Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LXXII/3/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego "Czysty Region" na rok 2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe