Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zaktualizowanego wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe