Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Nr GN.7113.3.2020 Burmistrza Brzegu

z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Brzeg

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe