Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Nr GGR.7113.1.2020 Burmistrza Krapkowic

z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Krapkowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe