Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIII/182/20 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe