Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVIII/89/2020 Rady Gminy Turawa

z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turawa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe