Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVIII/91/2020 Rady Gminy Turawa

z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe