Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVIII/93/2020 Rady Gminy Turawa

z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turawa w 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe