Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVIII/94/2020 Rady Gminy Turawa

z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe