Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVIII/95/2020 Rady Gminy Turawa

z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Turawa, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe