Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.24.2020.KD Wojewody Opolskiego

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXII/354/20 Rady Miejskiej w Nysie z 29 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe