Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Głubczycach

z dnia 15 czerwca 2020 r.

do porozumienia zawartego w dniu 9 kwietnia 2020 r. w sprawie współpracy w związku z szczególnymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe