Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 48/180/2020 Zarządu Powiatu Namysłowskiego

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe