Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Nr 254/2020 Burmistrza Gminy Paczków

z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe