Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks Nr 2 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu w Nysie

z dnia 18 czerwca 2020 r.

do porozumienia zawartego w dniu 8 kwietnia 2020 r. w sprawie współpracy w związku z szczególnymi rozwiązaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe