Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy Lubrza

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/172/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r. w sprawie postanowienia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe