Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XX/141/2020 Rady Gminy Lubrza

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe