Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXX/217/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe