Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 37/77/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XVIII/149/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe