Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Nr Or.I.0050.37.2021 Burmistrza Gogolina

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe