Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIV/149/2021 Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe