Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVIII/204/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 25 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe