Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXV/197/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na okres dłuższy niż 3 lata

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe