Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXV/198/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe