Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXV/201/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Gorzów Śląski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe