Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXV/203/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punktysprzedaży na terenie gminy Gorzów Śląski i zwrotu części tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe