Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIX/436/21 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XII/221/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat oraz określenie sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Kluczborka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe