Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIX/169/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2021 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe