Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXX/249/2021 Rady Gminy Łambinowice

z dnia 25 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę nr XIX/161/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Malerzowice Wielkie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe