Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Nr KRZ.5511.1.2021 Starosty Oleskiego

z dnia 19 stycznia 2021 r.

z działaności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu oleskiego w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe