Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok Nr I SA/Op 210/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzegu na uchwałę Rady Gminy Lubsza z dnia 13 lutego 2020 r., nr XVI/119/2020 w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe