Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIV.187.2021 Rady Gminy Chrząstowice

z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chrząstowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe