Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 358/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe