Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVII/736/21 Rady Miasta Opola

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie wskazania uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe