Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVIII/223/2021 Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe