Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVIII/207/21 Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie okresowego zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Zawadzkiem

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe