Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 11/29/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XXXVI/625/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz sposobu obliczania opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe