Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIX/300/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczania populacji zwierząt na terenie Jednostki Wojskowej nr 2286 (Szumirad, gmina Lasowice Wielkie)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe