Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVII/219/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzów Śląski na lata 2021-2026

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe