Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXI/478/21 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/532/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczbork

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe